Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Evicció

Arrossegament d'una massa d'aire primitivament en calma, per una altra dotada de moviment, o per cossos també en moviment que penetren en el seu interior. L'ascensió convectiva de l'aire calent, la caiguda de la pluja, l'estimbada d'una allau, poden determinar en l'aire proper moviments d'evicció. També és arrossegada en evicció la zona turbulent de transició d'una superfície frontal, per la massa d'aire més ràpida.

Enllaç permanent: Evicció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Evaporímetre | Glossari Meteorologia | Expansió >

Novetats