Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Expansió

Augment de volum d'un gas, generalment per efecte de l'augment de temperatura o per disminució de la pressió.

Enllaç permanent: Expansió - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Evicció | Glossari Meteorologia | Exposició >

Novetats