Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Factor de refredament de l'aire

Nombre de calories per cm2 i per minut, o per segon, que perd un cos negre a 37°C per efecte del seu contacte amb l'aire. S'usa en Climatologia mèdica per a definir l'acció refrigerant de l'atmosfera sobre el cos humà.

Enllaç permanent: Factor de refredament de l'aire - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Extrems | Glossari Meteorologia | Factor de tenuïtat >

Novetats