Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fase de pluja

Estat de l'aire saturat en el qual s'està condensant el vapor d'aigua a temperatura superior a 0° C.

Enllaç permanent: Fase de pluja - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fase de pedregada | Glossari Meteorologia | Fase seca >

Novetats