Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fenomen òptic

El que és produït per la manera de propagar-se la llum en l'atmosfera. L'antiga denominació de meteor òptic tendeix a desaparèixer.

Enllaç permanent: Fenomen òptic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Fenologia | Glossari Meteorologia | Fenòmens d'halo >

Novetats