Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Fogony

Vent calent que fon la neu (Sort, Andorra). Aquesta definició que el Dr. Griera inserta en el seu treball Els noms dels vents a Catalunya. En Joan Amades (Butll. Dialect. Cat., XVIII, 1930) la precisa en la forma: "Vent calent que sol succeir a una pluja o una nevada (Alentorn, Sort)". Encara que en aquestes definicions el caràcter catabàtic no queda precisat, ni tampoc la precipitació prèvia "a l'altra banda de la serra", creiem, com el Dr. Griera, que el fogony i el föhn són dos noms d'igual origen i designen la mateixa cosa, i que sens dubte es pot donar l'un com a traducció exacta de l'altre, sens perjudici de conservar el nom de föhn en el llenguatge purament científic, per ésser ja universalment acceptat.

Enllaç permanent: Fogony - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Foc de Sant Telm | Glossari Meteorologia | Föhn >

Novetats