Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Força ascensional

Pes, inclòs el seu pes propi i el dels accessoris, que un globus o aeronau pot emportar per efecte de la diferència entre la densitat mitja del globus i annexos i la de l'aire. En la tècnica de l'observació de globus pilots, és costum anomenar força ascensional el pes que el globus pot aixecar independentment del seu propi.

Enllaç permanent: Força ascensional - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Follet | Glossari Meteorologia | Força del vent >

Novetats