Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Gravetat normal

Valor de l'acceleració deguda a la gravetat, als 45° de latitud geogràfica i al nivell del mar. Aquesta acceleració és de 980,66 centímetres/seg2, i és la que es pren com a tipus per a la reducció de la pressió atmosfèrica observada amb un baròmetre de mercuri.

Enllaç permanent: Gravetat normal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Grau higromètric | Glossari Meteorologia | Gregal >

Novetats