Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Reducció

Substitució d'un valor observat per un altre de calculat en funció d'ell, a fi de facilitar la comparació amb altres valors anàlegs (p. ex., reducció de la temperatura o de la pressió al nivell del mar).

Enllaç permanent: Reducció - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Recorbar | Glossari Meteorologia | Refredament dinàmic >

Novetats