Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Inestabilitat absoluta

Condició en la qual el gradient tèrmic vertical és superadiabàtic, o sia superior al gradient adiabàtic de l'aire sec.

Enllaç permanent: Inestabilitat absoluta - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Inestabilitat | Glossari Meteorologia | Inestabilitat condicional >

Novetats