Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Ionosfera

Regió superior de l'atmosfera, per damunt dels 100 km, en la qual els gasos estan molt ionitzats i la temperatura sembla ésser-hi ràpidament creixent amb l'altitud.

Enllaç permanent: Ionosfera - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Ionització | Glossari Meteorologia | Iridescència o irisació >

Novetats