Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Isentròpic

Adj. Que té lloc sens variació de l'entropia. (Superfície isentròpica = Superfície d'igual entropia.)

Enllaç permanent: Isentròpic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isanòmales | Glossari Meteorologia | Iso >

Novetats