Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Iso

Prefix que significa "igual" i s'usa, unit a altres mots, per a designar les línies o superfícies en les quals algun element meteorològic té el mateix valor.

Enllaç permanent: Iso - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Isentròpic | Glossari Meteorologia | Isòbar (o isobàric) >

Novetats