Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Entropia

Relació entre la quantitat de calor que entra o surt d'un cos i la temperatura a la qual té lloc el procés. En l'atmosfera, les variacions de l'entropia de l'aire són proporcionals a les del logaritme de la seva temperatura potencial.

Enllaç permanent: Entropia - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Ennuvolat | Glossari Meteorologia | Envelliment d'una massa d'aire >

Novetats