Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Llengua d'aire sec

Prominència que en les cartes isentròpiques projecten sovint les masses d'aire sec dins l'aire humit.

Enllaç permanent: Llengua d'aire sec - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Llengua d'aire humit | Glossari Meteorologia | Llevant >

Novetats