Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Mínimum

El més baix dels valors que assoleix un element meteorològic. (Mínimum de temperatura = temperatura mínima.)

Enllaç permanent: Mínimum - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Mil•libar | Glossari Meteorologia | Minva >

Novetats