Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Norte, Norther

Noms (respectivament castellà i anglès) d'un vent sec i fred del N que bufa en el Golf de Mèxic.

Enllaç permanent: Norte, Norther - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Normal | Glossari Meteorologia | Nucli de variació >

Novetats