Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Normal

Mitja aritmètica dels valors d'un element meteorològic en un lloc determinat. Pot referir-se a l'any, a un mes o a una data. Per tal que aquest promig pugui ésser considerat com a normal, cal que la durada de la sèrie d'observacions sia prou llarga perquè la inclusió de més anys no fes variar sensiblement el resultat. Aquesta durada depèn de l'element considerat i de les condicions del clima; pot ésser més petita en els climes tropicals que en els temperats, i és molt més gran per a les pluges que per a les temperatures. Ordinàriament s'accepta per a una bona normal, anual o mensual, un període de 35 anys seguits (o més per a les pluges). (Vid. Condicions normals.)

Enllaç permanent: Normal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Nivòmetre | Glossari Meteorologia | Norte, Norther >

Novetats