Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvols d'expandiment vertical

Núvols produïts per l'escalfament local del terreny, propis sobretot de les hores de sol fort; la base pot baixar fins als 500 m d'alçària; el cim pot arribar fins al nivell dels cirrus.

Enllaç permanent: Núvols d'expandiment vertical - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols convectius | Glossari Meteorologia | Núvols inferiors (o baixos) >

Novetats