Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Núvols penjants

Núvols del grup mammatus, principalment i més sovint mammatocúmulus.

Enllaç permanent: Núvols penjants - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Núvols noctilucents | Glossari Meteorologia | Núvols superiors (o alts) >

Novetats