Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pluja convectiva

La produïda per l'ascensió de l'aire humit en un procés de convecció.

Enllaç permanent: Pluja convectiva - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pluja | Glossari Meteorologia | Pluja de fang, o de sang >

Novetats