Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pulvímetre

Aparell per a comptar les partícules de pols contingudes en un volum d'aire determinat.

Enllaç permanent: Pulvímetre - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Psicròmetre d'aspiració (o d'Assmann) | Glossari Meteorologia | Punt de rosada >

Novetats