Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Recorbar

Canviar de direcció un cicló tropical. Més particularment, efectuar en el seu moviment de translació la típica virada des de la direcció E-W a la SW-NE. (NW-SE a l'hemisferi austral).

Enllaç permanent: Recorbar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Recalmó | Glossari Meteorologia | Reducció >

Novetats