Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Regle de Gold

Escala annexa al termòmetre d'alguns baròmetres marins, que està dividida en mil•libars i dóna directament la correcció de temperatura que cal aplicar a l'altura baromètrica llegida.

Enllaç permanent: Regle de Gold - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Regió convectiva | Glossari Meteorologia | Relació de mescla >

Novetats