Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Relació de mescla

Quantitat de vapor d'aigua, en grams per cada quilogram d'aire perfectament sec. És una traducció literal, segurament poc reexida, del nom mixing ratio anglès.

Enllaç permanent: Relació de mescla - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Regle de Gold | Glossari Meteorologia | Relleu isobàric >

Novetats