Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Relleu isobàric

Conjunt de la distribució de les pressions al nivell del mar (o a un altre nivell preestablert) en un moment donat. Aquesta designació prové de comparar les línies isòbares amb les corbes de nivell d'una representació topogràfica. Seguint aquesta analogia és que es parla, p. ex., d'enfondir-se o omplir-se una depressió.

Enllaç permanent: Relleu isobàric - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Relació de mescla | Glossari Meteorologia | Rem de gropada >

Novetats