Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Rondar

Canviar progressivament la direcció del vent, en particular si és en el sentit del moviment del Sol. Es diu, per exemple, que "el terral ronda" (o fa rondada) quan a sortida de Sol comença de girar des del sector nord cap a garbí, passant per llevant.

Enllaç permanent: Rondar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Roina | Glossari Meteorologia | Rosa dels vents >

Novetats