Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sector perillós

En un cicló tropical, la meitat de l'àrea del cicló que a l'hemisferi boreal està a la dreta i a l'austral a l'esquerra de la seva trajectòria. És el sector on són més furiosos el vent i la mar i on la deriva tendeix a portar les naus cap al centre de la tempestat.

Enllaç permanent: Sector perillós - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sector navegable | Glossari Meteorologia | Secundari >

Novetats