Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sector navegable

En un cicló tropical, la meitat de l'àrea del cicló que a l'hemisferi boreal està a l'esquerra i a l'austral a la dreta de la seva trajectòria. És el sector on són menys furiosos el vent i la mar, i on la deriva tendeix a allunyar les naus del centre de la tempestat.

Enllaç permanent: Sector navegable - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sector fred | Glossari Meteorologia | Sector perillós >

Novetats