Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sobresaturació

Es diu que l'aire és sobresaturat quan conté més vapor d'aigua que el que correspon a la seva temperatura. La causa sol residir en la manca de nuclis de condensació, sòlids o líquids, en l'aire, els quals semblen ésser indispensables perquè el vapor sobrer de l'atmosfera es condensi en gotes.

Enllaç permanent: Sobresaturació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sobrefusió | Glossari Meteorologia | Sobrevent >

Novetats