Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Solenoide

En un camp baroclínic, la porció d'aire compresa entre dues superfícies isobàriques i dues d'isostèriques. S'anomena també solenoide la porció d'aire compresa entre dues superfícies isotermes i dues d'isentròpiques.

Enllaç permanent: Solenoide - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Solarització | Glossari Meteorologia | Sondatge >

Novetats