Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Stratocúmulus (Símbol, Sc)

Núvol inferior, en forma de sostre o bancs, fet de masses globulars o acanalades, del qual els més petits elements, que encara romanen disposats d'una manera regular, són grossos, difusos o grisos amb indrets foscos.

Enllaç permanent: Stratocúmulus (Símbol, Sc) - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sotavent | Glossari Meteorologia | Stratus (Símbol, St) >

Novetats