Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sublimació

Procés de transformació directa d'un vapor en sòlid quan ultrapassa les condicions de saturació.

Enllaç permanent: Sublimació - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Subestratosfera | Glossari Meteorologia | Subsidència >

Novetats