Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Subestratosfera

Regió, d'algun gruix i d'estructura generalment fullada, que es troba immediatament a sota de l'estratosfera, i on el gradient tèrmic disminueix ràpidament. És la regió on es formen els cirrus més alts. La tropopausa ve a ésser, la major part de les vegades, una mera simplificació de la subestratosfera, de la qual ha d'ésser considerada com una superfície promitja.

Enllaç permanent: Subestratosfera - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Stratus (Símbol, St) | Glossari Meteorologia | Sublimació >

Novetats