Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Successió nuvolosa

Sèrie de les espècies de núvols d'un sistema depressionari, que van passant successivament per un lloc determinat.

Enllaç permanent: Successió nuvolosa - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Subsidència | Glossari Meteorologia | Superfície de discontinuïtat >

Novetats