Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Superfície de discontinuïtat

Superfície de separació de dues masses d'aire de condicions físiques diferents. Per efecte de la turbulència, aquesta superfície és generalment difusa i mal definida, però per als fenòmens en gran escala se la pot considerar com a abrupta.

Enllaç permanent: Superfície de discontinuïtat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Successió nuvolosa | Glossari Meteorologia | Superfície de lliscament >

Novetats