Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Superfície equipotencial

Superfície en la qual és constant el potencial de la gravetat terrestre. Aquesta designació equival a la de "superfície de nivell".

Enllaç permanent: Superfície equipotencial - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Superfície equiescalar | Glossari Meteorologia | Superfície isentròpica >

Novetats