Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Superfície equiescalar

Nom genèric de les superfícies d'igual valor d'un element meteorològic de natura escalar (superfície isobàrica, isopícnica, isoterma, etc.).

Enllaç permanent: Superfície equiescalar - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Superfície de subsidència | Glossari Meteorologia | Superfície equipotencial >

Novetats