Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura equivalent potencial

Temperatura equivalent quan la pressió final es la de 1000 mil•libars.

Enllaç permanent: Temperatura equivalent potencial - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura equivalent | Glossari Meteorologia | Temperatura exterior >

Novetats