Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura equivalent

Temperatura que tindria l'aire si es condensés tot el vapor d'aigua que conté i la calor despresa de la condensació s'invertís en escalfar l'aire. En calcular la temperatura equivalent se sol tenir només en compte la calor de vaporització, però no la de fusió. L'excés de la temperatura equivalent sobre l'actual, es designa a vegades amb el nom de temperatura complementària.

Enllaç permanent: Temperatura equivalent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura balística | Glossari Meteorologia | Temperatura equivalent potencial >

Novetats