Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura exterior

La de l'aire lliure, per contraposició a la del baròmetre, en la reducció de la pressió al nivell del mar.

Enllaç permanent: Temperatura exterior - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura equivalent potencial | Glossari Meteorologia | Temperatura mèdica >

Novetats