Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Temperatura mèdica

Temperatura mitja de les hores que els malalts poden romandre a l'exterior (per exemple, des de 1 h 40 min després de la sortida del Sol fins 20 minuts abans de pondre's).

Enllaç permanent: Temperatura mèdica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Temperatura exterior | Glossari Meteorologia | Temperatura operativa >

Novetats