Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tipus de temps

Cartes del temps, en particular cartes isobàriques, triades de manera que cadascuna representi una situació atmosfèrica ben caracteritzada i relacionada amb una previsió concreta del temps futur. La comparació de cada carta diària efectiva amb algun d'aquests tipus, pot ajudar a la prognosi, sempre que es tinguin en compte les restants circumstàncies de la informació sinòptica.

Enllaç permanent: Tipus de temps - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tifó | Glossari Meteorologia | Torb >

Novetats