Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Torb

Ventada durant la qual els remolins del vent aixequen en l'aire la neu del terreny, en termes que la visibilitat minva sensiblement, el mateix en sentit vertical que en l'horitzontal, i no es pot veure l'estat del cel.

Enllaç permanent: Torb - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tipus de temps | Glossari Meteorologia | Torbonada >

Novetats