Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Tràngol

a) El Diccionari general defineix el tràngol com "mar moguda". Sembla que la veritable accepció correspon al nom francès clapotis, o sia estat de la mar en la qual les ones són desordenades i els moviments verticals exagerats en relació als horitzontals El fenomen prové d'interferència entre dos o més sistemes d'ones (p. ex., les directes i les reflectides per un espadat), i pot haver-hi tràngol àdhuc amb onades relativament petites. b) Per analogia, s'anomena tràngol el moviment desordenat que la turbulència de l'aire, i en particular els corrents convectius de l'atmosfera, imprimeixen a un avió que els travessa.

Enllaç permanent: Tràngol - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Tramuntanal | Glossari Meteorologia | Transparència >

Novetats