Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent de neu

Vent que ve de la banda on hi ha neu. A Catalunya, on les veritables glaceres són poques i insignificants, un nom equivalent al francès de vent de glacier és natural que no existeixi. Essent el mateix el fet físic que representen, es pot també donar com a equivalent local del vent de glacier el vent de neu.

Enllaç permanent: Vent de neu - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent d'allau | Glossari Meteorologia | Vent dominant >

Novetats