Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent dominant

Aquell que correspon a la direcció més freqüent en una localitat. És un dels elements determinants del clima.

Enllaç permanent: Vent dominant - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent de neu | Glossari Meteorologia | Vent eulerià >

Novetats