Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vents etesis

Vents de període anual, que en els mars propers a Grècia bufen alternativament cap a l'Àfrica o cap a Europa. Tenen caràcter de monsó, degut a l'escalfament i refredament del desert de Líbia. Més freqüentment s'anomenen etesis els monsons d'estiu, o sien els que bufen cap a l'Àfrica, de direcció compresa entre el N i el NE.

Enllaç permanent: Vents etesis - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vents alisis | Glossari Meteorologia | Verberol >

Novetats