Glossaris

Glossaris

Glossari

Glossari de termes especialitzats de Música


La música és l'art que es manifesta en l'organització dels sons i els silencis en el temps. És l'art de la generació, manipulació i combinació —en simultaneïtat o en successió— dels sons, produïts per veus humanes o per instruments, a la recerca de la bellesa formal i/o de l'expressió d'emocions, o de complir certes funcions, i produint missatges dotats d'unitat, continuïtat i coherència.

Tipus: Música, Art

Llistat de termes del glossari


Glossaris F

Glossaris G

Glossaris H

Glossaris J

Glossaris L

Glossaris S

Glossaris T


Total de termes: 59