Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Centralitat

Grau d'influència que un nucli de població exerceix sobre la seua àrea d'atracció. El seu mesurament sol realitzar-se establint la proporció entre tots els béns i serveis oferits per un nucli i els necessaris tan sols per als seus propis residents.

Enllaç permanent: Centralitat - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Articulació territorial | Glossari Ordenació del territori | Classificació del sòl >